image


**********************

Kom langs in ons atelier !

elke vrijdag tem zondag
van 14u-17u of op afspraak

EIKSTRAAT 54
9041 Oostakker

0475/603522
info@teakwinkel.be


***********************

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
1. Met uitzondering van specifieke clausules of bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de bestelbon of de factuur, zijn enkel deze voorwaarden van toepassing die hieronder vermeld staan.
2. Elke bestelling van goederen die niet in voorraad zijn of die later zullen opgehaald/geleverd worden, wordt vastgelegd aan de hand van een bestelbon in 2-voud opgemaakt en door beide partijen ondertekend.
3. Elke bestelbon bevat een indicatie van de levertermijn. Deze is louter indicatief en kan verlengd worden door overmacht, vb. latere aankomst van het schip
4. Bij de bestelling dient een voorschot van 30% te betaald te worden, hetzij in contanten, hetzij via overschrijving binnen de 7 dagen. Bij niet betaling van het voorschot behoudt Goethals Handling vof het recht de bestelling te annuleren.
5. In geval van annulering van de bestelling zal het voorschot teruggestort worden, verminderd met een forfaitaire onkostenvergoeding van 15% van het factuurbedrag.
6. Goethals Handling vof behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren indien de klant geen vooraf bepaald voorschot op deze bestelling betaalt.
7. Goethals Handling vof is een cash en Carry onderneming en alle goederen zijn op de vastgestelde datum ophaalbaar te Oostakker. Het transport gebeurt bijgevolg op risico van de koper. Goethals Handling kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor defecten aan meubelen ten gevolge van verkeerd vervoer door de koper of verkeerde montage van de elementen.
8. Mits bijbetalen kunnen de goederen aan huis geleverd worden. Dit geschiedt altijd op het gelijkvloers en is beperkt tot de eerste drempel.
9. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij de volledige eigendom van Goethals Handling vof.
10. Opmerkingen en klachten inzake de goederen in het algemeen alsmede zichtbare gebreken moeten binnen de acht dagen na levering of afhaling schriftelijk aan Goethals Handling vof gemeld worden.
11. Op 2de keusmeubelen is geen garantie van toepassing. De klant erkent de gebreken aan dergelijke meubelen bij aankoop ervan.
12. Goethals Handling vof verkoopt producten die voornamelijk handgemaakt zijn in Indonesië. Daardoor is elk product uniek en enig en kunnen gelijkaardige producten tegenover elkaar licht afwijkingen vertonen.
13. Het gebruikte materiaal is ofwel plantageteak of oude, herwonnen teak.
14. Houten meubilair in het algemeen en teak meubilair in het bijzonder is onderhevig aan omgevingsfactoren in uw woning zoals luchtvochtigheid en temperatuur. De klant dient hier bijgevolg rekening mee te houden bij het overgaan tot kopen. Goethals Handling adviseert een luchtvochtigheidsgraad van minimum 50% voor teakmeubilair, gezien de afkomst van deze houtsoort (tropen).
15. Op de goederen geldt een algemene waarborg van 1 jaar, tenzij anders aangeduid. Deze garantie vervalt wanneer de luchtvochtigheid in de woning te hoog of te laag is en/of wanneer er grote temperatuursverschillen optreden die een impact kunnen hebben op het meubilair.
16. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen is.
17. De koper aanvaardt deze algemene voorwaarden en erkent van het bestaan ervan op de hoogte te zijn.
18. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.Heeft u een vraag?